BankingWords

partnership - Details


English Term: partnership
Arabic Term: شركة أشخاص
French Term: société de personnes
Spanish Term: asociación; alianza; empresa común; coparticipación; colaboración; cooperación; sociedad personalista; sociedad de personas
Arabic Definition:
Related Terms:
Show English Definition
English Definition: