"actio realis" - Details

English Term:
actio realis
Arabic Term:
دعوى عقارية، دعوى عينية
Arabic Definition:
English Definition: